Gewoon indexeren of toch even niet?

Het wordt een gewoonte in pensioenland. Dreigen kortingen dan worden regels net even veranderd en blijft korting veelal achterwege. In dat kader past de brief van 26 november jongstleden van Staatssecretaris Wiersma. Hij kondigde een Algemene Maatregel van Be­stuur aan waardoor fondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 105 % kunnen indexeren.

losse munten gestapeld op papier met grafieken
Nieuws
Datum: 07-03-2022

Zoals bekend kunnen onder het huidige ftk pensioenfondsen pas indexeren vanaf een be­leidsdekkingsgraad van llO % en moet de indexatie toekomstbestendig zijn. Nu wordt het dus voor 2022 vanaf 105 % . Er gelden echter wel voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de onderbouwing van de evenwichtige belangenafweging en de in­tentie van pensioenfondsen om opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pen­sioenstelsel.

De evenwichtige belangenbehartiging lijkt ons een uitdaging. Immers vorig jaar hebben zeer veel fondsen ervoor gekozen de opbouw van pensioen te verlagen óf de werkgeverspremie fors te verhogen. Tekorten werden derhalve bij werknemers en werkgevers neer­gelegd en niet, althans niet direct, bij gepensioneerden. Juist gepensioneerden azen op een indexatie. Kan een fonds dat per 1 januari 2021 de opbouw heeft verlaagd wel een belangenafweging maken die redelijkerwijs uitkomt op een indexatie? Ons inziens is dat moeilijk uit te leggen aan werknemers en werkgevers. Neem bijvoorbeeld een fonds als Hibin dat in twee jaar meer dan 30 % van de opbouw heeft verlaagd en daarmee gepen­sioneerden heeft ontzien. Zou een dergelijk fonds niet zijn geloofwaardigheid verliezen als men in 2022 indexeert? Wij vinden van wel. Desalniettemin is de maatschappelijke druk, ook op dergelijke fondsen, hoog. Die druk komt ook uit de politiek. Grondslag van de brief van de staatsecretaris was immers een motie die oproept een uitwerking aan de Kamer te sturen waarmee de indexatieregels van het transitie-fik in 2022 al ingaan. De sociale partners zullen dus niet lichtvaardig om moeten gaan met het indexatievraagstuk maar men zal daarbij veel druk voelen om toch te indexeren. Zelfs als een indexatie niet te rijmen is met een adequate belangenbehartiging.

De politiek sorteert dus voor op nieuwe wetgeving. Nieuwe wetgeving die ons inziens forse verbeteringen nodig heeft om te kunnen slagen en die ook niet zonder slag of stoot per 1 januari 2023 zou moeten ingaan.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op.