Themis blogs

Blogs

In memoriam: Rob van Horssen (1964-2022), mede oprichter Themis Pensioen Professionals

05-12-2022

Voor mij was het het moment om ondernemer te worden en van Rob kon ik heel veel van het ondernemersschap leren.

Gewoon indexeren of toch even niet?

07-03-2022

Zoals bekend kunnen onder het huidige ftk pensioenfondsen pas indexeren vanaf een be­leidsdekkingsgraad van llO % en moet de indexatie toekomstbest

Doorsneepremiesystematiek versus solidariteitsreserve

12-11-2021

Men kon kiezen uit de volgende vier categorieën:

Nederlanders zijn rijk, maar hebben weinig vrij vermogen

27-06-2019

Nederlanders zijn relatief gezien rijk, maar hebben weinig vrij vermogen. Dat komt omdat hun geld vastzit in stenen en pensioenspaarpotten.

Kosten levensonderhoud na pensionering hoger dan gedacht

27-06-2019

Veel Nederlanders die bijna met pensioen gaan, denken minder geld nodig te hebben dan in de praktijk het geval is.