Man werkt thuis met laptop aan tafel

Accountants en belastingadviseurs

De afwikkeling van pensioen in eigen beheer is ingewikkeld. Er is een goedkeuring verleend om de aanspraak bij de commerciële waarde af te stempelen naar de fiscale waarde volgens de vennootschapsbelasting. Daarna kan het pensioen worden afgekocht of worden omgezet in een oudedagsverplichting. Van de partner van de dga wordt een akkoord gevraagd indien de dga zijn aanspraken zijn wenst af te stempelen. Themis kan de dga dan wel de partner begeleiden in het maken van een keuze die bij hen het beste past. Daarbij werken we vaak samen met accountantskantoren en belastingadviseurs. 

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in de juiste afhandeling van (gedeeltelijk) verzekerde pensioenen van de directeur grootaandeelhouder. Veel accountants mogen dat niet omdat de afwikkeling valt onder de reikwijdte van de Wft-pensioenvergunning.

Meer inhoudelijke informatie vind u in onderstaande links:

PE uitgelicht
Artikel Pensioenadvies

Ook bij de afwikkelingen van echtscheidingen ten aanzien van het pensioen in eigen beheer kunnen wij u van dienst zijn. Artikelen van Themis Pensioen Professionals over pensioen van de directeur grootaandeelhouder vindt u hier.

Een overzicht van de werkzaamheden voor accountants en belastingadviseurs:

  • Adviesgesprekken inzake afwikkeling pensioen in eigen beheer
  • Maken van compensatievoorstellen ten behoeve van de partner bij afwikkeling eigen beheer
  • Adviseren van de ondernemer inzake financiële planning
  • Regelen van passende verzekeringsoplossingen naar behoefte cliënt
  • Pensioenberekeningen eigen beheer, zowel intern als extern eigen beheer, inclusief de bijbehorende pro forma journaalpost
  • Opstellen van juridische stukken zoals bijvoorbeeld de ava bij afwikkeling pensioen in eigen beheer
  • Het geven van presentaties en trainingen aan accountantorganisaties over het pensioen van de dga.(een ervan is geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs)