Rechter met boeken en hamer

Advocaten

Bent u advocaat(-stagiaire) en heeft u een vraag inzake pensioen, pensioenschade, de verplichtstelling of toepassing cao’s, vermogensverdeling bij echtscheiding, vervroegde uittreding of loonbelasting namens uw cliënt? Maak dan gratis en vrijblijvend gebruik van onze servicedesk op telefoonnummer 024-6790840. Wij staan u graag te woord. Op het moment dat uw vraag over de telefoon niet te beantwoorden is, maken we graag afspraken met u over concrete beantwoording.

Themis Pensioen Professionals heeft zeer ervaren en deskundige pensioenprofessionals. Advocaten kunnen zonder zorgen lastige pensioenkwesties overlaten aan ons. Voorbeelden van casussen zijn:

  • het doen van een gedetailleerd verplichtstellingsonderzoek
  • analyseren in hoeverre een bepaling in een pensioenreglement in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen
  • het opstellen van bezwaarschriften
  • het uitvoeren van checks op door het pensioenfonds gemaakte berekeningen

Het is voor Themis Pensioen Professionals geen enkel probleem om ook in het Engels te communiceren.