Werkoverleg

Ondernemingsraden en vakorganisaties

Themis Pensioen Professionals staat ondernemingsraden terzijde bij wijzigingen van arbeidsvoorwaarden in het algemeen en pensioenregelingen in het bijzonder. Per 1 januari 2018 zullen veel pensioenregelingen gewijzigd worden omdat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar.

Bij een instemmingstraject hebben veel ondernemingsraden behoefte aan inhoudelijke ondersteuning en diepgaande kennis. Themis Pensioenprofessionals kan in deze behoefte voorzien. Wij kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen berekenen. Ook de juridische en fiscale consequenties kunnen wij helder uitleggen. Wij zoeken bij voorkeur naar oplossingen zodat wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden naar tevredenheid van de ondernemingsraad maar ook naar tevredenheid van de werkgever doorgevoerd kunnen worden.